Abraham Francen, Apothecary


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail