A View of Paestum


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail