The Poultry Market at Pontoise


© Norton Simon Art Foundation

Return to Artwork Detail